Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

maandag 23 februari 2015

State of Flux

Over burgertops en democratische vernieuwing

Een blog van Frans Soeterbroek

Gisteren mocht ik op de conferentie van de ministeries van BZK en BUZA en de G4 in Utrecht iets vertellen over hoe ervaringen met democratische vernieuwing in Nederlandse steden de Europese agenda van de stad (‘urban agenda’) kunnen voeden. Ik kon daarbij putten uit mijn advieswerk over democratische vernieuwing en mijn betrokkenheid bij netwerken van initiatiefnemers zoals de Utrechtse ruimtemakers en het netwerk nieuw Nederland. Gisteren gingen we op zoek naar de praktische instrumenten maar ook naar de diepere mechanismen waar je op bij moet sturen wil je kunnen spreken over democratische vernieuwing.

Met name de ambitie van een Europese burgertop (waaraan met steun van de overheid wordt gewerkt door Pakhuis de Zwijger) viel goed bij de aanwezigen. Er werd voor gepleit om tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2016 de ‘echte top’ in dialoog te laten treden met de burgertop. Ter plekke werd door een vertegenwoordiger van Platform 31 nog een tweede burgertop (eind 2016) aangekondigd, vanuit een Europees netwerk van lokaal initiatief en Europees onderzoek naar stedelijke uitdagingen onder de noemer Seismic. Hoe meer zielen hoe meer vreugd zal ik maar zeggen.

Meer lezen: http://deruimtemaker.nl/2015/02/13/over-burgertops-en-democratische-vernieuwing/

vrijdag 13 februari 2015

Webkaart provincie brengt alles in kaart

 
De provincie Utrecht beschikt over een grote hoeveelheid ruimtelijke informatie; informatie die op een kaart kan worden weergegeven over verschillende thema’s, bijvoorbeeld natuur, recreatie, cultuurhistorie.
 
Om deze ruimtelijke informatie voor iedereen toegankelijk te maken is Webkaart ontwikkeld. Webkaart is een digitale atlas die het mogelijk maakt om kaarten te raadplegen en zelf kaarten samen te stellen. Deze kaarten kunnen vervolgens op eenvoudige wijze worden gedeeld met anderen.
 
Webkaart wordt binnen de provincie Utrecht veel gebruikt om kaarten met beleidsinformatie te maken en te delen, zodat er een integrale visie ontstaat waarin alle relevante informatie  gecombineerd kan worden.