Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

dinsdag 9 december 2014

Wat is de toekomst van de Utrechtse binnenstad?

Wat is de toekomst van de Utrechtse binnenstad? Die vraag staat centraal aanstaande zaterdag bij Crowd Effect on Tour aan de Nieuwegracht 32. Een evenement waar mensen hun ideeën kwijt kunnen over de binnenstad.

Bewoners van het centrum laten op deze dag weten wat hun ideeën zijn voor de toekomst van de binnenstad en laten zien hoe deze werkelijkheid kunnen worden. Ook initiatieven als Konnektid, de Kledingbibliotheek, de Binbang en OpenNet presenteren hier hun plannen. Bezoekers kunnen ook zelf ideeën toevoegen en oplossingen bedenken voor problemen die spelen.

Elisa van Dam van de organisatie: “De invloed die men zelf actief op die toekomst heeft is aanzienlijk. Het is echt zonde als we dit niet in ons voordeel gebruiken.”

De dag trapt om 12.00 af, door de dag heen worden verschillende initiatieven en bewonersideeën onder de spotlight gebracht. Elk uur start met een nieuwe ronde van Het Kleine Oplossingen Spel waarvan de uitkomsten een groot Oplossingen Bord zal vormen. Aan het einde van de dag, om 17.00, wordt de balans opgemaakt.

Bron: duic.nl