Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

maandag 15 september 2014

Bouw Tivoli Vredenburg: 4 jaar in 5 minuten


City Visions: 25 Sep - 8 Oct 2014Rutger Bregman over de toekomst op Radio 1

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-09-15/19:00

Het inspirerende utopische denken van de Utrechtse Rutger Bregman (gestudeerd bij Maarten van Rossum en lid van SSR) ...

Aftrap SURE 6 oktober


Op 6 oktober vind de aftrap van SURE plaats, hieronder het programma.


Openingsontbijt SUREweek
Tijd: 07:30 - 09:00 
Locatie: Grand café the Basket, Genevelaan 8, Utrecht Science Park
Voor wie? Alleen voor genodigden

De start van SURE begint traditiegetrouw met een USP Ontbijt. De bestuurders van de participerende partijen zullen gezamenlijk de week feestelijk openen. Tevens zal een spraakmakende spreker de aanwezigen op dit vroege ontbijt nog even goed wakker schudden.


Symposium studievereniging STORM
Tijd: 13:00 – 16:00
Locatie: volgt zo spoedig mogelijk

De menselijke impact op het milieu wordt wel beschreven als Impact = Population x Affluence x Technology (I = P x A x T). Van technologie wordt hierbij gesteld dat deze zowel een positieve impact kan hebben op het milieu, als een negatieve. Het symposium dat de Lezingen- en Excursiecommissie van Storm (studievereniging milieuwetenschappen) tijdens de SURE-week organiseert, zal ingaan op deze positieve en negatieve kanten. Tijdens het symposium zal de potentiële positieve impact van technologie op het milieu belicht worden. Een hoogleraar milieutechnologie ingaan op technologie die negatieve menselijke impact op het milieu beoogt te verminderen. Ook zal een spreker een project van dergelijke technologie belichten. Ten slotte zal een hoogleraar geo-engineering ingaan op technologie die milieuproblematiek bestrijdt door direct in te grijpen in de natuur zelf.


Healthy City: Forks over Knives
Tijd: 19:00 – 21:00
Locatie: Filmtheater ‘t Hoogt, Hoogt 4, Utrecht
Voor wie? Medewerkers, studenten en andere geïnteresseerden

De meeste welvaartsziekten, zoals obesitas, komen voort uit ons dieet vol dierlijke en bewerkte voedingsmiddelen. Zo betoogt deze documentaire. Ongezonde voeding veroorzaakt een epidemie en een plantaardig dieet lijkt het beste medicijn. Maar in de stad wemelt het van de snacktentjes en moet je voor gezond eten je best doen. Is stadslandbouw de oplossing? Nagesprek met dr. ir. Hetty Linden (directeur Volksgezondheid, gemeente Utrecht), prof. dr. ir. Frans Kok (Humane Voeding, WUR) en Julia Visser van Youth Food Movement Utrecht.


De films zijn in het Engels, eventueel is er ook Engelse ondertiteling. Nagesprek is in het Nederlands.


Organisatie: Studium Generale


Cooperate 30/31 oktober in Utrecht


Are you involved in:
·           cooperative strategies in the creative industries
·           improving your (creative) business by building networks
·           cross-sectorial initiatives in urban environments
·           managing local creatives
·           and new business models connected to that,

than join COOPERATE! in Utrecht (NL) on 30 and 31 October 2014

COOPERATE! is an international working conference, focussing on new ways of liaising and co-creation in the creative industries. You get inspired by international keynote speakers. You will experience Urban Safaris, visiting cooperative initiatives throughout the city of Utrecht. Exchange ideas and experiences with other entrepreneurs, city planners, policy makers and researchers at kitchen table sessions. A networking dinner is included! This is NOT a static conference, but offers interactive ways of working; you go home with new business ideas, contacts, practical strategies and – maybe - new collaborative partners.

More information and registration: www.ertnam.eu . 

COOPERATE! is an initiative of ERTNAM (European Research and Training Network Arts Management) in collaboration with 10 Utrecht organizations and Antwerp University-cultural management programme.

Met zonnige groeten uit de METAAL KATHEDRAAL.NL
Maureen Baas
06-28123973
KALENDER WWW.METAALKATHEDRAAL.NL 

Regisseur Hans Pool maakt VPRO-serie de Voorstraat in Utrecht

http://www.duic.nl/nieuws/regisseur-hans-pool-maakt-vpro-serie-de-voorstraat-in-utrecht-die-straat-is-nu-mijn-leven/

donderdag 4 september 2014

BAK: Future Vocabularies

http://www.bak-utrecht.nl/
 
Future Vocabularies is een veelzijdig langetermijnproject voor onderzoek, educatie, tentoonstellingen en publicaties, door middel waarvan het programma van BAK zich in de loop van 2014-2016 zal ontvouwen. Future Vocabularies komt voort uit (de slotfase van) het meest veelomvattende project van BAK, FORMER WEST (2008-2015), en wordt er tegelijkertijd parallel aan ontwikkeld.

Het project neemt de overgangsperiode waarin wij ons allen bevinden als uitgangspunt: een ingewikkeld moment van afscheid van het moderne, onder druk van nieuwe contemporaine werkelijkheden. Onze tijd wordt tegenwoordig weliswaar omschreven als een periode van meervoudige crises – politiek, maatschappelijk, op het gebied van het milieu, militair, esthetisch, en anderszins – maar in feite kan deze periode worden begrepen als een interval tussen twee historische tijdvakken; een interregnum (Antonio Gramsci), bij wijze van spreken, wanneer het ene tijdperk ten einde is gelopen voordat het nieuwe begonnen is. In onze tijd lijken de omtrekken van de toekomst binnen handbereik, of zelfs al tastbaar, maar ze zijn nog niet zijn bevestigd en lijken daarmee te ontsnappen aan enige zinvolle synthese. Hoe kan kunst, met haar verbeeldingskracht en vermogen tot het smeden van verbindingen met andere terreinen van denken en handelen – terreinen als die van politiek, ecologie, economie en esthetiek – , ons dan voorzien van de middelen om te kunnen bevatten wat er nog gaat komen? Hoe kunnen we ons de toekomstige wereld inbeelden, en haar daarmee mogelijk vormgeven?

Future Vocabularies wordt ingezet met een verkenning van een jaar, ingegeven door een openingslemma over overleven, oftewel survival. Om een lijn te kunnen trekken van het verleden van BAK naar de nog voortdurende projecten, is deze beginstap in de reeks ontwikkeld in samenspraak met kunstenaars, academici en activisten uit onze diversiteit aan langlopende samenwerkingen. Er worden propositionele onderzoeksvoorstellen geopperd voor manieren om – met en middels kunst – na te denken over een aantal van de meest urgente kwesties die ons heden bepalen: de basisbehoeften van vluchtelingen, de duurzaamheid van de planeet, en de toekomst van (institutionele) infrastructuren. Vanaf 2015 zal het project zich ontwikkelen als een opeenvolging van vier semesters, die tot leven gebracht worden in overleg met zogeheten research fellows. Deze kunstenaars, academici en activisten vergezellen BAK in het gezamenlijk opstellen van de agenda’s voor de semesters. Thema’s die voor toekomstige artistieke, intellectuele en activistische verkenningstochten zijn gemarkeerd in het conceptuele lexicon, zijn the posthuman en degrowth.

woensdag 3 september 2014

Composing de Commons bij CASCO

Tijdens het Utrechtse Uitfeest op 7 september, de feestelijke opening van het culturele seizoen, lanceren wij het nieuwe Casco Case Study programma: een wisselende presentatie in de vitrine in onze hal, waarin we aan de hand van specifieke “studieobjecten” ons onderzoekstraject Composing the Commons (2014) verkennen. Verder kijken we uit naar november, waarin we nieuwe kunstwerken in opdracht en oudere werken laten zien van kunstenaars Andrea Fraser, Melanie Gillian, The Otolith Group en Alex Martinis Roe. Vergeet tevens niet de week voorafgaand aan de opening de lezing van wetenschapper en auteur van Affective Communities (2006) en The Common Cause (2014) Leela Gandhi bij te wonen. Als haar presentatie voor het onderzoekstraject Practice International (zie de videodocumentatie hier) een voorbode is, zal haar lezing bij Casco zonder twijfel overweldigend zijn!

Vr 7 nov Lezing door Leela Gandhi
Vr 14 nov Opening dubbele solotentoonstelling Melanie Gilligan and The Otolith Group