Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

maandag 26 mei 2014

Impressies van de Stad de Toekomst 24 en 25 meiUtrecht in de lijstjes


Nationaal:

Woonaantrekkelijkheid NL (1ste overal):
7 oktober 2013
http://www.consultancy.nl/

Gezondste stad in NL (1ste):
12 september 2013
http://www.dutchdailynews.com/

Duurzaamheid: Triple P monitor Rabobank NL (1ste)
Augustus 2010:
http://www.uu.nl/

2de Van welvaart naar welzijn Duurzaamheid van veertig Nederlandse regio’s in kaart
Augustus 2013
https://www.rabobank.com/

3de  Cultuuraanbod: 2012
http://www.atlasvoorgemeenten.nl

3de Reputatie ziekenhuizen:
2 juli 2013
 http://www.dichtbij.nl/

1ste Ranglijst evenementen (1st in 2012):
http://www.respons.nl/


Internationaal:

Meeste competitieve regio van Europa (twee keer achter elkaar) 2013
http://ec.europa.eu

117de in Conferenties/congressen (4de in NL): 2012
http://www.conferenceholland.com

3de op Fietsvriendelijkheid (2de in NL):
10 mei 2013
http://www.dutchdailynews.com/

fDi Benchmark van Financial Times
Februari/Maart 2012
http://www.google.nl/


Nummer 7 – top 10 Small European Cities,
Nummer 6 – top 10 Small Cities Economic potential,
Nummer 2 – top 10 Small Cities Quality of life,
Nummer 2 – top 10 Small Cities Infrastructure,
Nummer 12 – top 25 Regions Overall,
Nummer 6 – top 25 Regions FDI Strategy,
Nummer 7 – top 10 Small Regions Overall,
Nummer 2 – top 10 Small Regions FDI Strategy
Nummer 5 – top 10 Western Regions Overall
Nummer 2 – top Western Regions FDI Strategy
Nummer 5 – top 10 Regions Quality of life
Nummer 9 – top 10 Regions Business Friendliness

27ste Bank (Rabobank) ranking (2de in NL):
http://www.accuity.com/

52ste Nature publicaties (1ste in NL)

Traffic jam ranking (2de in NL): most congested Dutch city
2012
http://www.dutchnews.nl/

Innovative city ranking (5de in NL):
2012-2013
http://www.innovation-cities.com


Universiteit:
52ste op ARWU World Ranking 2013 (1ste in NL)
74ste op THES World Ranking 2013 (3de in NL)
81ste op QS world ranking 2013 (3de in NL)
64ste Leiden world ranking 2013 (2de in NL)

Nieuw Nederland: Meld je initiatieven aan!

https://decorrespondent.nl/nieuw-nederland

Meld je initiatieven aan:

Maar ook op:

https://www.jijmaaktutrecht.nl/

donderdag 22 mei 2014

15 meter PanoramaPanorama Utrecht is een full color leporello (vouwboek), bijna 15 m lang in rode doos. Het laat vanaf de Stadsbuitengracht de bebouwing richting centrum zien. Geproduceerd in 2008 is het een modern vervolg op het Panorama uit 1859. Ook in klein formaat in cilinder doosje, bijna 7 m lang.

Begijnekade 18 Uitgevers (Bk18) heeft dit Panorama Utrecht in voorraad.
Het gaat om een restantpartij.

Een aanbod:
-          De rode doos nu E 4,95 incl. btw;
-          Het cilinder doosje nu E 1,95 incl. btw.

Begijnekade 18 Uitgevers
Josien Stehouwer
Begijnekade 18
3512 VV Utrecht
030-2316618
info@begijnekade18.nl
www.begijnekade18.nl

Monumenten voor vergeten mensen

http://www.hetnutvoorbij.nl/

Levenservaringen van ouderen verdicht tot levensliederen, op muziek gezet en luisterrijk ten gehore gebracht. Project opgezet door De Academie Het Nut Voorbij in samenwerking met Urban Pilots en Het Scharlaken Imperium.

Duur van het project : van januari 2010 - januari 2011; vervolg in verzorgingstehuis Bartholomeus.

Langs Berg & Dal startte met een groep bewoners van verzorgingstehuis Tamarinde.  Het haalt oude mensen uit hun dagelijkse routine, brengt hen bij elkaar, geeft persoonlijke aandacht en biedt een luisterend oor. Oude mensen hebben een schat aan levenservaring en daarin verborgen wijsheid. Zij leven op hun oude dag vaak in een kleine, dikwijls geïsoleerde wereld.

Een groep van 12 bewoners vertelde levensverhalen in afwisselende vorm. Die verhalen werden opgetekend en na een eenvoudige bewerking voorgelegd aan het Dichtersgilde van de stad Utrecht. Gedurende een aantal weken maakt een vijf dichters van het gilde van die verhalen levensliederen en gedichten. De levensliederen gingen naar muziekmakers en componisten die het op muziek zetten. Op 16 januari 2011 keerden de verhalen in de vorm van gedichten en liederen terug naar de vertellers.

De bevindingen en resultaten worden gepresenteerd op een symposium voor medewerkers van het UMC en studenten en docenten van de Faculteit Gezondheidskunde van de Hogeschool Utrecht op 7 april 2011. In januari 2012 start een onderwijsprogramma op de HU waarin de grondgedachte van Langs Berg & Dal , ” verhalen als bruggen in de zorg ” de kern vormt.

Wie werken mee ?
Aan het project werken mee: de verhalenrapers: Harm Jan Huidekoper, Ludy Gieling, Margriet van Ommen, Geertien Klijn, Margareta Niens. De gedichten en liedteksten op grond van de verhalen werden gemaakt door: Ingmar Heytze, Ellen Deckwitz, Chrétien Breukers, Alexis de Roode, Ruben van Gogh en Annet Koops. De muziek werd gemaakt en uitgevoerd door : Daan Roozeboom (gitaar), Fulco Evers (gitaar, accordeon, mondharmonica, zang en percussie)  Sjoerd Raaijmakers (gitaar en percussie), Harm van Oss (trompet), Ellen Dijkstra (zang) Martin ten Cate (zang).

Algehele leiding: Annet Koops, Marijke Orthel en Rienk Wielenga

De Oogst

Op 16 januari 2011 keerden de verhalen terug bij de vertellers in de vorm van gedichten, liedteksten en muziek. Pirana grafisch ontwerp maakte een tekstboekje met daarin de CD met studio-opnames van de liederen door het Orkest Bijzondere Diensten. U kunt het project Langs Berg & Dal ondersteunen door een exemplaar te kopen voor de minimale prijs van € 17.50.

Bestellen graag via E-mail : rienk.wielenga@hetnet.nl
Video: U in de Wijk – Verhalen uit het verleden van bewoners van zorgcentrum Tamarinde
Foto’s: Anouk Prins

Feestelijke start Stadmakers van Nieuw Utrecht - 1 juni
www.nieuwutrecht.nl

Op zondag 1 juni 2014 ben je om 13.30 uur van harte welkom bij de feestelijke start van het NU-project Stadmakers van Nieuw Utrecht bij de kinderboerderij Nieuw Rotsoord.

Dit jaar gaat een NU-team met NU-leden en diverse betrokken partijen op zoek naar de makers van de stad Utrecht. Wij brengen hen in beeld op de kaart
JijMaaktUtrecht en op vele andere manieren. Want wij willen zichtbaar maken hoe de nieuwe stad gemaakt wordt. Wij willen de betekenis van particulier initiatief laten zien. Daarvoor is de vereniging in 2000 opgericht.

Particulier initiatief gaan we vieren. Dat gaat over houden van de stad, grenzen verleggen en de ruimte die er is om initiatief te nemen. De Stadsdag Utrecht is hiervoor een toepasselijk moment.

Kom naar Nieuw Rotsoord en maak met ons de start van Stadmakers van Nieuw Utrecht. Gemeente Utrecht presenteert dan de initiatievensite JijMaaktUtrecht.nl en Nieuw Utrecht presenteert de eerste portretten van de stadmakers. Wethouder
Margriet Jongerius van Wijkgericht werken en participatie is naar verwachting aanwezig bij de feestelijke start.

Ongekend Bijzonder: De bijdragen van vluchtelingen aan de stad

 
 
 
Doel van dit oral history project is om de levensverhalen van vluchtelingen van diverse achtergronden te verzamelen, vast te leggen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het is de verwachting dat het project tot een gedegen verzameling gedocumenteerde en gearchiveerde getuigenissen over het leven van vluchtelingen in Nederland leidt, die niet alleen aansprekend is voor een breder publiek, maar tevens een bron voor verder onderzoek vormt.

In het eerste jaar van het project worden twintig jonge tweetalige veldwerkers opgeleid die in de vier grote steden 200 individuele verhalen van vluchtelingen verzamelen en vier tot zes proeftrajecten per stad opzetten waarin geëxperimenteerd wordt met het maken van korte presentaties van individuele en gemeenschappelijke verhalen door middel van film, theater, beeldende kunst, opera, fotografie e.d. Het verzameld materiaal (verhalen en presentaties) komt ter beschikking van de gemeentearchieven, musea en andere partners die aan het project meewerken. Zij maken de verhalen samen met de veldwerkers en stichting BMP toegankelijk voor het publiek en organiseren in samenwerking met de vluchtelingengroepen in hun eigen ruimtes en op andere locaties kwalitatief hoogstaande publiekspresentaties.

donderdag 8 mei 2014

Advies uit over 'De toekomst van de Stad'


 

In het advies 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' gaat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur op zoek naar de kracht van de steden en naar wegen om deze kracht verder te ontwikkelen, beter te benutten en te mobiliseren. Terwijl enerzijds steden steeds belangrijker worden in de mondiale economie, dreigen ze in Nederland aan verdienvermogen te verliezen door een gebrek aan agglomeratiekracht. Anderzijds is er in steden steeds meer maatschappelijk initiatief van bewoners en ondernemers zichtbaar, al dan niet samen met maatschappelijke organisaties of overheden, hetgeen van invloed is op hoe partijen in de stad zich tot elkaar verhouden. Beide ontwikkelingen nopen tot een fundamenteel andere kijk op steden. Complementariteit is hierbij het nieuwe sleutelwoord, met een grotere rol voor infrastructurele en bestuurlijke verbindingen tussen stedelijke regio's en voor het meer uitgaan van de eigen kwaliteiten en het lenen van de buren (borrowed size). Daarbij dient de zelforganiserende kracht in de stad verder benut te worden.

dinsdag 6 mei 2014

Opening expositie Urban Flow op 14 mei


 
 
DATUM:  WOENSDAG 14 MEI 2014
TIJD:   16:00-18:00
AANMELDEN:  aorta@aorta.nu
http://www.aorta.nu/2014/04/opening-expo-urban-flow/

Hoe de stad nu functioneert is niet los te koppelen van de ontwikkeling van de stad in het verleden. De manier waarop mensen wonen en leven verandert continu. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen, visies en plannen gaven telkens structuur aan de stad.  Voor Utrecht is dat niet anders. En ook nu nog beïnvloeden actuele ideeën over leefbaarheid, veiligheid, mobiliteit en werken de ontwikkeling van de stad. De nieuwe stedenbouwkundige agenda is complexer dan ooit.

Om de betekenis van deze maatschappelijke ontwikkelingen op het vormgeven van de stad te onderzoeken worden in Urban Flow een aantal voor Utrecht belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen op een rij gezet. Wat is de maatschappelijke context waarbinnen plannen  ontstonden? Hoe zagen die  plannen eruit en hoe hebben ze de stad blijvend beïnvloed? En wat betekent deze ontwikkeling nog in de stad van nu.  En hoe denken we nu over de stad van morgen? Hoe past de mens  – iedere keer opnieuw – door de veranderende samenleving zijn stad aan?

Met Urban Flow wordt de stedelijke geschiedenis van Utrecht beleefbaar en afleesbaar gemaakt. Een chronologische  overzicht van de groei van de stad aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen.  Urban Flow geeft daarmee inzicht in de huidige ruimtelijke structuur van de stad, zoals deze  voortgekomen is uit historische  ontwikkelingen en gedragen wordt door gebouwen, stedenbouwkundige ensembles, wegen, routes enzovoorts. Deze kennis is noodzakelijk om de stad in al haar facetten te kunnen begrijpen, maar is tevens van belang als vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen.

URBAN FLOW bestaat uit een online website en een expositie in het bezoekerscentrum van Aorta. De website toont met name nieuwe ontwikkelingen in de stad. De expositie in het bezoekerscentrum plaatst de ontwikkelingen in de historische context.

zondag 4 mei 2014

Dag van de Stadslandbouw 2014 van 12 tot 17 mei in Utrecht


Na 2 eerdere edities in Almere (2012) en Rotterdam (2013), is de Dag van de Stadslandbouw uitgegroeid tot het toonaangevende vakevenement op het gebied van stadslandbouw en stadsgerichte landbouw in Nederland. Tijdens dit Nationale Platform gaan zo’n 400 deelnemers (stadsboeren, overheden, ketenpartijen en kennisinstellingen) in op de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van ondernemers, de stad en haar bewoners. De Dag van de Stadslandbouw omvat drie dagen: een congres, een excursiedag en een publieksdag, waarbij stadslandbouw initiatieven overal in het land zich kunnen presenteren.

De data en locaties zijn in 2014:

Voorprogramma en excursies
Woensdag 14 Mei, Utrecht en omstreken 
Congres
Donderdag 15 mei, DeFabrique te Utrecht
Publieksdag:
Zaterdag 17 Mei, diverse steden in het land 

Daarnaast vinden dezelfde week de volgende activiteiten in Utrecht plaats:

STADSLANDBOUW FILMAVOND
Maandagavond 12 mei, ’t Hoogt. Binnenkort volgt meer informatie opwww.hoogt.nl

STADSLANDBOUWCAFE ‘GROW THE CITY’
Vrijdagavond 16 mei. Binnenkort volgt meer informatie op:www.growthecity.eu

Centraal dit jaar staan de thema’s:

  • Gezondheid en sociale aspecten;
  • Verdienmodellen, waardecreatie en economie;
  • Gebiedsontwikkeling en placemaking;
  • Duurzaamheid en lokale kringlopen;
  • Teelt in en op gebouwen.

Aan bod komen vragen als: Welke kansen liggen er voor stadslandbouw en stadsgerichte landbouw in Nederland? Hoe pak je deze initiatieven in de praktijk aan? Welke innovatieve, nieuwe concepten en ideeën zijn er? Wat leveren de eerste praktijkervaringen op? Welke (financiële) rol spelen verschillende partijen?

PUREFOOD CONFERENCE 2014
PUREFOOD is een internationaal trainingsproject voor jonge onderzoekers dat zich richt op stedelijke en regionale voedselsystemen (www.purefoodnetwork.eu). Op 14 mei zal PUREFOOD in Utrecht haar afsluitende conferentie houden. Diverse (Engelstalige) programmaonderdelen van de Dag van de Stadslandbouw (met internationale sprekers) worden in nauwe samenwerking met PUREFOOD uitgevoerd.